Warning: mysqli_query(): (HY000/2006): MySQL server has gone away in /home/trongtanvn/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Warning: mysqli_real_connect(): (HY000/2002): Connection refused in /home/trongtanvn/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1653
WordPress › Lỗi

Connection refused

Lỗi kết nối với cơ sở dữ liệu

Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể kết nối được với máy chủ CSDL tại localhost. Có thể máy chủ CSDL của bạn đang không hoạt động.

Nếu bạn không chắc chắn những điều này, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp host. Nếu bạn vẫn cần sự trợ giúp, bạn có thể truy cập Diễn đàn hỗ trợ WordPress.