CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN VẬN CHUYỂN

Tùy số lượng hàng hóa, tùy điều kiện thỏa thuận giữa khách hàng và bên nhà xe vận tải vận chuyển hàng hóa mà đưa ra 1 thình thức thanh toán được áp dụng, có 6 hình thức thanh toán như sau:

Thánh Toán Trước Khi Vận Chuyển

Là hình thức thanh toán khách hàng trả tiền trước khi hàng được chất lên xe vận chuyển, số tiền thanh toán ít muốn thanh toán luôn cho gọn, không mất thời gian thanh toán lần sau.

Hình thức này áp dụng cho những lô hàng gửi nhỏ lẻ, người gửi hàng chịu phí vận chuyển, người nhận hàng không chịu phí, và một số khách lần đầu sử dụng dịch vụ vận chuyển của nhà xe, chưa có hợp đồng vận chyển với công ty.

Thanh Toán Khi Nhận Hàng

Hình thức này người gửi hàng không trả phí vận chuyển mà người nhận hàng thanh toán tiền cước vận chuyển, người nhận hàng sau khi kiểm tra hàng hóa đúng số lượng và chất lượng thì thanh toán tiền cước vận chuyển cho nhà xe.

Hình thức này phù hợp cho giao dịch mua bán của khách hàng qua mạng, người nhận muốn đảm bảo rằng hàng được đến nơi an toàn đúng giờ nên ràng buộc thanh toán sau hoàn tất giao hàng.

Thanh Toán Sau Vận Chuyển

Thanh toán sau vận chuyển là hàng hàng sẽ thanh toán vào thời gian định kì được thỏa thuận trước nào đó như thanh toán theo tuần, thanh toán theo tháng, hoặc thanh toán cước vận chuyển sau mỗi chuyến hoàn tất giao nhận. 

Hình thức này chỉ áp dụng đối với khách hàng và nhà xe đã ký kết hợp đồng vận chuyển với điều khoản thanh toán sau hoặc khách hàng là người quen, thường xuyên gửi gủi hàng.

Thanh Toán Theo Định Mức

Có nghĩa là tiền cước vận chuyển hàng hóa trạm đến mức nào đó thì thanh toán, ví dụ định mức 50.000.000, là khi công nợ cước vận chuyển lên đến mức này thì khách hàng thanh toán cho công ty vận chuyển

Hình thức này áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng ngày, sản lượng hàng ổn định, muốn áp dụng hình thức này để giới hạn mức nợ cước nhà vận chuyển.

Thanh Toán Chuyển Khoản

Là hình thức người gửi hàng trả tiền cước vận chuyển cho nhà xe vận chuyển bằng chuyển khoản chứ không trả tiền mặt, hình thức này chỉ là cách trả tiền còn việc trả trước hay trả sau khi giao hàng là do hai biên thỏa thuận trước.

Hình thức này áp dụng tốt nhất đối với những lô hàng vận chuyển có hợp động, giá cước vận chuyển lớn, một số qui định bắt buột phải chuyển khoản khi tiền cước vận chuyển lớn hơn 20.000.000đ.

Thanh Toán Theo Hợp Đồng

Hình thức này do bên khách hàng gửi hàng và bên nhà xe vận chuyển thỏa thuận trước khi vận chuyển, có thể thanh tóa trước hoặc sau. 

Đa phần sẽ được thanh toán sau kèm theo điều kiện, ví dụ thánh toán theo tháng và định mức cước đạt tùy theo điều kiện nào đến trước, trong tháng nếu định định mức cước sử dụng dịch vụ đã đạt tới mức thỏa thuận thì thanh toán ngay trong tháng, và ngược lại sẽ thánh toán theo tháng. 


xEM CÁC DỊCH VỤ KHÁC