TRỌNG TẤN TRÊN CÁC BÁO CHÍ LỚN

Là một trong những đơn vị vận tải hàng hóa đầu ngành, Vận Tải Trọng Tấn không những khẳng định vị trí vượt bậc bằng số doanh số vận tải và số lượng đầu phương tiện được sở hữu mà và việc đóng góp nhiều giá trị cho xã hội cũng như các hoạt động công ích luôn được cộng ty quan tâm và lê kế hoạch thực hiện đều đặn. Từ đó nhiều tờ báo lớn đã quan tâm và vô cùng hỗ trợ.

Liên Hệ Trọng Tấn
Van tai trong tan 8
Trong tan tren dantri
Trong tran tren bao thanh nien
Trong tan tren bao 24h