Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa – Download Mẫu

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là sự thông nhất tất cả các điều khoản, điều kiện liên quan đến suốt quá trình vận chuyển được bên cung cấp dịch vụ vận chuyển và bên sử dụng dịch vụ vận chuyển thống nhất. Được thể hiện trên văn bản và có ký nhận, xác nhận hai bên bằng ký và đóng dấu.

Hợp đồng vận chuyển này được lập dựa trên Nghị định số 10/2020/NĐ-CP

Mau hop dong van chuyen hang

Các căn cứ thành lập hợp đồng

✅ Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

✅ Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

✅ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

✅ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP

TẢI XUỐNG CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG 💾

Có nhiều dạng hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Tùy theo yêu cầu công việc, nên chọn 1 loại hợp đồng vận chuyển hàng phù hợp nhất.

Hợp Đồng Vận Chuyển Nguyên Tắc

Căn cứ áp dụng theo thời gian dài từ 1 tháng đến 1 năm, và có thể đến 2 năm


Download Mẫu

Hợp Đồng Vận Chuyển Từng Chuyến

Chỉ áp dụng theo từng chuyến hàng cụ thể, hết hiệu lực sau chuyến hàng
Download Mẫu

Hợp Đồng Vận Chuyển Song Ngữ

Giá trị áp dụng hợp đồng theo từng chương trình, chiến dịch cụ thể, có thể theo mùa.
Download Mẫu

Hợp Đồng Cho Thuê Xe Tự Lái

Hợp đồng này bên cho thuê xe không chịu trách nhiệm bảo quản hàng hóa.


Download Mẫu

 • Hợp đồng vận chuyển hàng bao tiêu – Download 📄
 • Hợp đồng vận chuyển hàng theo vụ – Download 📄
 • Hợp đồng vận chuyển Container – Download 📄
 • Hợp đồng cho thuê xe có tài xế – Download 📄
 • Hợp đồng vận chuyển hàng quá khổ- Download 📄
 • Hợp đồng nâng hạ hàng hóa – Download 📄


Xem Giá Cước Vận Chuyển

CÁC ĐIỀU KHOẢN QUAN TRỌNG TRONG HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

Rất nhiều trường hợp xảy ra nhiều vấn đề phát sinh ngoài hợp đồng. Một số trường hợp phát sinh lớn dẫn đến không thể thống nhất dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa trì truệ, chậm trễ giao nhận hoặc thanh toán vì thế cần phải có một hợp đồng vận chuyển chỉnh chu, đầy đủ nhất.

VIDEO ĐỘI XE VẬN CHUYỂN HÀNG

Giá cước vận chuyển là điều khoản không thể thiếu khi hai bên tiến hành ký kết hợp đồng vận chuyển hàng.

Cần ghi rõ các yếu tố tạo nên giá cước như: Đơn vị xác định giá, xác định phụ trội, một số trường hợp khi tải trọng hàng hóa vượt thỏa thuận của hợp đồng, vào thời hạn hiệu lực của bảng báo giá.

Địa điểm giao hàng có thể bị cấm tải, hoặc cấm giờ, vì vậy hai bên phải thể hiện cụ thể nhất điều khoản này trong hợp đồng nếu có trường hợp trên.

Vận chuyển hàng bằng đường bộ bị ảnh hưởng rất lớn bởi tình hình giao thông. Vì vậy để không bị trễ trong giao hàng thì thời gian vận chuyển cần phải dự trù thêm.

Vận chuyển hàng ghép giá cước vận chuyển sẽ rẻ hơn hình thức thuê nguyên chuyến. Nên cần phải thỏa thuận rõ và thể hiện trong hợp đồng

Cần thỏa thuận rõ trách nhiệm đè bù nếu các bên để xảy ra thiệt hai cho bên còn lại.


XEM THÊM CÁCH TÍNH GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐỀN BÙ THEO HỢP ĐỒNG

Theo các đều khoản đã được nêu trong hợp đồng vận chuyển thì bên vận chuyển có trách nhiệm đề bù thiệt hại cho bên thuê vận chuyển. Tuy nhiên việc đền bù cũng cần phải có cơ sở để xác định giá trị tư hao.

TRƯỜNG HỢP
ĐƯỢC ĐỀN BÙ
ĐƯỢC ĐỀN BÙ
THEO HỢP ĐỒNG

Hàng Hóa Bị Hư Hỏng Trong Quá Trình Vận Chuyển

Cần giữ lại những chứ bằng hình ảnh hoặc văn bản xác nhận tình trạng hàng hóa hư hỏng. Đầy là đều cơ bản do lỗi vận chuyển.

Phát Sinh Xảy Ra Phải Nằm Trong Điều Khoản Hợp Đồng

Nếu phát sinh sót trong quá trình thực hiện hợp đồng mà chưa được hai bên thỏa thuận trước thì chưa thể xác định giá trị đền bù các bên

Hàng Hóa Có Hóa Đơn Chứng Từ Hợp Lệ

Biết rằng hàng bên vận chuyển phải đền bù theo hợp đồng nhưng người yêu cầu vận chuyển cần phải có hóa đươn để xác nhận giá trị.


Những điều cần biết khi có hợp đồng

BẤT KHẢ KHÁNG TRONG HỢP ĐỒNG

Bat kha hang trong hop dong van chuyen

Điều kiện bất khả kháng là sự việc xảy ra không thể đoán trước. Mặc dù đã áp dụng tất cả các biện pháp khắc phục nhưng vô hiệu

Sự Kiện Thiên Tai Nghiêm Trọng

Sự kiện thiên tai được xem là bất khả kháng bao gồm: Bão, Động đất, Lũ Lụt, Sống Thần… Các sự kiện này diễn ra nghiêm trọng, con người không thể lường trước đươc. và có ảnh hưởng đến điều kiện thực hiện hợp đồng vận chuyển.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu gặp phải các điều kiện này thì bên cung cấp dịch vụ vận chuyển được miễn trách nhiệm đền bù.

Bạo Loạn Trong Quá Trình Vận Chuyển

Các trận biểu tình, bạo loạn, hỏa hoạn xảy ra qui mô lớn, ảnh hưởng nặng nề đến việc thực hiện hợp đồng cũng được xem là điều kiện bất khả kháng.

Chiến Tranh Trong Lúc Hiệu Lực Hợp Đồng

Chiến tranh là vấn đề bất khả kháng rõ ràng nhất, mọi hoạt động có thể bị hủy hoặc dừng nếu chiến tranh xảy ra. Vì thế đây cũng được xem là bất khả kháng.

Dịch Bệnh Bị Cấm Vận Chuyển, Di Chuyển

Những trận dịch bệnh lớn, dẫn đến bị phong tỏa hoặc cấm vận. Khi đủ điều kiện này các bên thực hiện hợp đồng không thể làm gì khác thì yếu tố này cũng được xem là trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng.

CÁC BƯỚC XÁC LẬP HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

BẢNG PHÂN LOẠI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

 • Hàng Rời, Hàng Xá (Bulk)

  Hàng rời hay được gọi là hàng xá là loại hàng không dược đóng gói mà có thể cho thẳng vào xe thùng xín, giúp tiết kiểm bao bì và cước xe

 • Hàng Ghép, Hàng Kết Hợp

  Hàng ghép và hàng kết hợp là cùng hình thức vận chuyển. Nhiều đơn hàng được đi cùng chuyến xe vận chuyển cùng tuyến.

 • Hàng Cơ Giới

  Hàng cơ giới là hàng máy móc thiết bị xây dựng, xe cuốc xe đào. Máy móc nông nghiệp có kích cở lớn, Máy chơ khí

 • Hàng Nhẹ

  Các loại hàng hóa đóng bao, đóng kiện dễ xếp dỡ bằng sức người. Có thể chồng lên nhau, có trọng lượng mỗi khối không quá 250kg

 • Hàng Nặng

  Hàng có trọng lượng mỗi mét khối lớn hơn 300kg, Hàng nặng được đóng gói, đóng bao dễ xếp dỡ, giá cước vận chuyển tính theo tấn, kg

 • Hàng Quá Khổ, Quá Tải

  Hàng quá khổ là nhũng loại hàng hóa có kích thước lớn hơn thùng xe lớn nhất, cụ thể ngang lớn hơn 2,4m, cao lớn hơn 2,7m dài lớn hơn 14m

CÁC DẠNG HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Nhắn Tin Và Cuộc Gọi

Tin nhắn được chộp lại, cuộc gọi được ghi âm thì được xem có giá trị áp dụng.

Các Nền Tảng Internet

Các cuôc trao đổi qua mang xã hội như zalo, Facebook đều được công nhận.

Biên Nhận Vận Chuyển

Đây được xem hợp đồng thu nhỏ, thể hiện đầy đủ thông tin giao dịch vận chuyển

Hình Ảnh Vận Chuyển

Clip và hình ảnh đã đươc quay chụp sẽ là cơ sở ràng buộc quan trong trong nhất.

Khi hai bên chưa có ký kết hợp đồng thì một số trường hợp sau đây vẫn được xem như một hợp đồng vận chuyển và có giá trị thực thi nghĩa vụ như một hợp đồng thông thường.


Logo trong tan trong png 3

GIỚI THIỆU NĂNG LỰC VẬN CHUYỂN HÀNG TRỌNG TẤN

Công ty vận chuyển Trọng Tấn chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Xe giao hàng đến 63 tỉnh thành trên cả nước, Chúng tôi là một trong những công ty có quy mô lớn nhất khu vực Miền Nam. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vự vận tải hàng hóa và logistics tại Việt Nam.

Công ty hiện có hơn 270 đầu xe, bao gồm xe tải và xe đầu kéo, xe Container. Hệ thống chi nhánh có mặt đầy tại các khu vực Bắc Trung Nam, Tây Nguyên, và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Công ty có hệ thống vận hành và quản lý dịch vụ bằng công nghệ thông minh 4.0. Trọng Tấn tự tin với chất lượng dịch vụ vượt trội và giá cước vận chuyển Siêu Rẻ. Xem Thêm

DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ VẬN CHUYỂN HÓA

Công ty chúng tôi cung cấp

Xe vận tải đến 63 tỉnh thành cả nước. Giá cước vận chuyển hợp lý, thời gian vận chuyển chính xác nhất. Gọi là có!

Chành Xe Tải Van chuyen hang le, hang ghepĐi Thanh Hoá

Vận Chuyển Hàng Lẻ

Xe đi trong ngày, Không mất thời gian chờ ghép hàng, Xe giao hàng tận nơi, giá cước vận tải Siêu Rẻ

Van Tai Bac Nam

Vận Chuyển Bắc Nam

Xe chạy 9 chuyến mỗi ngày, vận chuyển hàng hai chiều, dịch vụ vận tải giá rẻ nhất, Giao hàng tận nơi Miễn Phi

Cho Thuê Xe Tải

Cho Thuê Xe Tải

Cho thuê xe tải tự lái và cho thuê xe tải theo tháng, cho thuê xe chở hàng theo chuyến. Các loại xe tải từ 1 tân đến 30 tấn.

Cong ty van chuyen container

Vận Tải Bằng Container

Vận chuyển và kéo Container đường bộ và dịch vụ vận chuyển Container đường biển. Giao hàng door to door.

Van chuyen xe gioi qua kho

Vận Chuyển Máy Cơ Giới

Vận chuyển máy đào, vận chuyển máy xúc, và cá máy phục vụ công trình xây dựng bằng xe Rờ mooc lùn chuyên dụng.

Van chuyen hang qua kho

Vận Chuyển Hàng Quá Khổ

Vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng, vận tải hàng quá khổ, quá tải. Cung cấp dịch nâng hạ trọn gói.

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG

Bảng giá cước vận chuyển này mang tính chất tham khảo do tình hình biến động xăng dầu diễn ra liên tục. Để có được giá cước vận chuyển rẻ nhất, xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh, Tại Đây

GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG

MIỀN NAM


Xem Chi tiết

GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG

MIỀN TRUNG


 • Giá vận chuyển HCM – Đà Nẵng, Quãng Nam
 • Giá vận chuyển HCM – Huế
 • Giá vận chuyển HCM – Quãng Trị, Quãng Bình
 • Giá vận chuyển HCM – Phú Yên, Bình Định, Quãng Ngãi
 • Giá vận chuyển HCM – Gia Lai, Kon Tum
 • Giá vận chuyển HCM – Đắk Lắc, Đắk Nông
 • Giá vận chuyển Đà Nẵng – Cần Thơ, Miền Tây
 • Giá vận chuyển Đà Nẵng – Hà Nội và Miền Bắc
 • Giá vận chuyển Đà Nẵng – Đắk Lắc, Gia Lai, Kon Tum
 • Giá vận chuyển Gia Lai, Kon Tum – Cần Thơ, Miền Tây


Xem Chi tiết

GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG

MIỀN BẮC


 • Giá vận chuyển HCM – Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
 • Giá vận chuyển Hà Nội vào HCM, Đồng Nai, Bình Dương
 • Giá vận chuyển HCM – Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam
 • Giá vận chuyển HCM – Hà Tĩnh, Nghệ An
 • Giá vận chuyển HCM – Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng
 • Giá vận chuyển HCM – Lạng Sơn, Quãng Ninh
 • Giá vận chuyển HCM – Hải Dương, Bắc Giang, Vĩnh Phúc
 • Giá vận chuyển HCM – Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ


Xem Chi tiết

CÁC LOẠI XE VẬN TẢI CỦA TRỌNG TẤN

xe-cho-hang-gia-re

Xe Vận Tải Dưới 2,5 Tấn

Công ty có đội xe tải nhỏ rất lớn, phục vụ trung chuyển nội thành

xe tải

Xe Vận Tải 3,5 – 5 Tấn

Chở được 25 khối, thùng xe dài 6m. Tải trọng tối đa gần 6 tấn

Van Tai Bac Nam

Xe Vận Tải 8 – 15 Tấn

Thùng xe dài từ 7,5m đến 10m, có thể vận chuyển hàng đến cả nước

Xe tải 18 tấn

Xe Tải Vận 18t (4 Chân)

Chở hàng từ 18 tấn đến 20 tấn, chứa hàng được 60 khối

Van tai container kin

Xe Container Mui Kín

Container 40’= 12m, Container 45’=13.8m, Container 50′ =15m

Container chở hàng Bình Dương Thái Bình

Xe Contaner Mui Bạt

Thùng Container dài từ 12m đến 15,1m, có mui tháo dỡ di động

Cho thue xe tai 2 san

Xe Vận Tải 2 Sàn, 3 Sàn

Xe tải 2 sàn, có bửng nâng hạ, đóng hàng lên sàn trên dễ dàng

Chành Xe Ghép Hàng Đà Nẵng

Xe Rờ Mooc Lùn

Chuyên dụng chở hàng máy móc cơ giới và hàng quá khổ


XEM HÌNH ẢNH ĐỘI XE VẬN TẢI

NĂNG LỰC VẬN CHUYỂN HÀNG
QUA NHỮNG CON SỐ

0
Năm+
Kinh Nghiệm
0
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
0
CHI NHÁNH
0
TỈ VND
DOAN THU NĂM
0
ĐẦU XE
Xe tải, Container
0
TẤN
VẬN CHUYỂN MỖI NGÀY
0
NHÂN VIÊN
0
+
KHÁCH HÀNG LỚN TIN DÙNG

CÔNG TY VẬN TẢI TRỌNG TẤN TRÊN BÁO ĐÀI

https://trongtanvn.com/wp-content/uploads/2022/02/TRONG-TAN-DON-VI-VAN-CHUYEN-SIEU-RE-SIEU-CHINH-XAC_final-1.mp4#t=1,118

Hình Ảnh Công Ty

Clik xem chi tiết

Hình Ảnh Đội Xe Công Ty

Video đội xe công ty vận tải Trọng Tấn

Công ty vận tải Trọng Tấn 2022

Xem Đội Xe Công Ty

Logo Dan tri png

Dân Trí: Công Ty Trọng Tấn Giao Hàng Bằng Trái Tim

CEO Vận tải Trọng Tấn: “Tôi cảm thấy xung hơn với các hợp đồng vận chuyển hàng xa”.

Logo

Vnexpress: Công Ty Vận Tải Trọng Tấn giao hàng không thiếu một nơi

Công Ty Vận tải Trọng Tấn hợp đồng vận chuyển hàng hóa đến 63 tỉnh thành cả nước.

Logo Bao Thanh Nien

THANHNIEN: TTA Đơn vị chuyên gia vận chuyển đúng nghĩa

Vận tải Trọng Tấn: Chuyên gia chuyên chở đúng nghĩa cho khách hàng hợp đồng dài hạn.

THÔNG TIN VẬN CHUYỂN CẦN BIẾT

Cong ty van tai

 • Giá dầu không phải là yế tố duy nhất ảnh hưởng giá cước trong hợp đồng
 • Tuyến xa hơn nhưng giá cước vận tải có thể rẻ hơn khi hợp đồng vận chuyển
 • Nên hợp đồng rỏ ràng kích thước lòng thù xe trước ki vận chuyển
 • Nếu chỉ làm hợp đồng để ràng buộc trách nhiệm vận chuyển là chưa đủ
 • Hợp đồng vận chuyển với công ty không rõ lai lịch cước tuy rẻ mà đắt.
 • Không công ty vận tải nào chịu trách nhiệm về pháp lý hàng hóa
 • Làm việc qua tin nhắn, hoặc zalo vẫn có giá trị pháp lý như hợp đồng
 • Bảo hiểm hàng hóa chỉ giới hạn trách nhiệm đền bù theo khung nhất định
 • Công ty vận tải càng lớn thì càng uy tín

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG HỢP ĐỒNG

Cau hoi thuong gap trong hop dong van chuyen hang

Thời hạn xử lý đèn bù bao lâu?

Thời gian xử lý từ 1-3 tháng tùy theo điều kiện và thời gian đã được thể hiện trong các điều khoản đền bù mà các bên làm căn cứ thực hiện. Nếu chưa có đều khoản thỏa thuận này thì thời gian sẽ không quá 3 tháng.

Không có hợp đồng đền bù như thế nào?

Biên nhận, cuộc họi hoặc tin nhăn đều được xem là hợp đồng hợp lệ, tuy nhiên mức độ đền bù thì sẽ được dựa trên hư hao thực tế và qui định đền bù bên cung cấp dich vu công bố

Đền bù thiệt hại dựa trên cơ sở nào?

Bên bị thất thoát có nghĩa vụ chứng minh giá trị hàng hóa hoặc tổn thất tài chính dựa trên hóa đơn VAT và tình hình thực tế.

Đánh Giá Cho Trọng Tấn !