Category Archives: HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Các hoạt động xã hội do Công ty Vận tải Trọng Tấn tổ chức. Bao gồm các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ, đóng góp, các chương trình kỷ niệm, ….

Tết Trung Thu ấm áp của nhân viên Vận Tải Trọng Tấn

Hơn 370 nhân sự Vận Tải Trọng Tấn trên toàn quốc được nhận quà trung [...]

Chương Trình Du Lịch Của Vận Tải Trọng Tấn Năm 2022

Vận Tải Trọng Tấn tổ chức tour du lịch cho nhân viên công ty với [...]

Vận tải Trọng Tấn Hỗ Trợ Trong Dịch Covid-19

Trong mùa dịch bùng phát, Vận Tải Trọng Tấn hỗ trợ nơn 150 tấn rao [...]

Lễ Tổng Kết Vận Tải Trọng Tấn Năm 2022

Lễ tổng kết năm 2022 là một chương trình lớn để nhìn lại hành trình [...]

Quốc Tế Phụ Nữ 08/03 Tại Vận Tải Trọng Tấn

Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại vận tải Trọng Tấn. Một chương trình 8/3 ý [...]

Hoạt Động Xã Hội Thiện Nguyện của Vận Tải Trọng Tấn

Thực hiện chương trình công tác xã hội quý I năm 2018,  từ 24 tháng [...]

Chương Trình Kỷ Niệm Tại Vận Tải Trọng Tấn

(DU LỊCH NHA TRANG 2017) ( TỔ CHỨC SINH NHẬT NHÂN VIÊN) ( KỸ NIỆM [...]

TRỌNG TẤN tặng 35.000.000 cho bà con nghèo

Thực hiện chương trình công tác xã hội quý I năm 2014,  từ 24 tháng [...]