Các Loại Xe Tải Chở Hàng

các loại xe tải chở hàng

Các Loại Xe Tải Chở Hàng của Vận Tải Trọng Tấn. Bao gồm các loại xe tải từ 500kg đến 20 tấn. Các loại xe tải chở hàng TPHCM, xe tải chở hàng hóa của Chành Xe Bắc Nam. Vận Tải Trọng Tấn cung cấp hơn 600 xe tải chở hàng hóa đi 63 tỉnh.

XE TẢI 500KG

xe tải 500kg

Thông Số Chi Tiết Xe Tải 500kg

 • Kích thước thùng: ( 1,3m x 1,4m x 1,8m )
 • Trọng tải cho phép: 498 kg
 • Khối lượng chở được: 3,2 khối 
 • Trọng tải xe: 1.350 kg
 • Trọng lượng tổng khi có hàng: 1.590 kg

XE TẢI 1 TẤN

XE TẢI 1 TẤN

Thông Số Chi Tiết Xe Tải 1 Tấn

 • Kích thước thùng xe: ( 1,4m x 1,5m x 2m )
 • Trọng tải cho phép: 980 kg
 • Khối lượng chở được: 4,2 khối 
 • Trọng tải xe: 1.655 kg
 • Trọng lượng tổng khi có hàng: 2.650 kg

XE TẢI 2,5 TẤN

xe tải 2,3 tấn

Thông Số Chi Tiết Xe Tải 2,5 Tấn

 • Kích thước thùng xe: ( 1,5m x 1,5m x 2,2m )
 • Trọng tải cho phép: 2.300 kg
 • Khối lượng chở được: 4,95 khối 
 • Trọng tải xe: 2.255 kg
 • Trọng lượng tổng khi có hàng: 4.750 kg

XE TẢI 3 TẤN

xe tải 3 tấn

Thông Số Chi Tiết Xe Tải 3 Tấn

 • Kích thước thùng xe: ( 1,5m x 1,75m x 3m )
 • Trọng tải cho phép: 2.950 kg
 • Khối lượng chở được: 7,8 khối 
 • Trọng tải xe: 2.450 kg
 • Trọng lượng tổng khi có hàng: 5.445 kg

XE TẢI 3,5 TẤN

xe tải 3,5 tấn

Thông Số Chi Tiết Xe Tải 3,5 Tấn

 • Kích thước thùng xe: ( 1,5m x 1,8m x 3,2m )
 • Trọng tải cho phép: 3,450 kg
 • Khối lượng chở được: 8,6 khối 
 • Trọng tải xe: 3.255 kg
 • Trọng lượng tổng khi có hàng: 6.750 kg

XE TẢI 5 TẤN

xe tải 5 tấn

Thông Số Chi Tiết Xe Tải 5 Tấn

 • Kích thước thùng xe: ( 1,8m x 1,8m x 6m )
 • Trọng tải cho phép: 4,950 kg
 • Khối lượng chở được: 19 khối 
 • Trọng tải xe: 4.355 kg
 • Trọng lượng tổng khi có hàng: 9.350 kg

XE TẢI 8 TẤN ( Thùng Ngắn )

xe tải 8 tấn ( thùng ngắn )

Thông Số Chi Tiết Xe Tải 8 Tấn ( thùng ngắn )

 • Kích thước thùng xe: ( 2,30m x 2,40m x 7,8m )
 • Trọng tải cho phép: 7,950 kg
 • Khối lượng chở được: 12,5 khối 
 • Trọng tải xe: 7.355 kg
 • Trọng lượng tổng khi có hàng: 15.300 kg

XE TẢI 8 TẤN ( Thùng Dài )

xe tải 8 tấn ( thùng dài )

Thông Số Chi Tiết Xe Tải 8 Tấn ( thùng dài )

 • Kích thước thùng xe: ( 2,35m x 2,45m x 9,6m )
 • Trọng tải cho phép: 7,650 kg
 • Khối lượng chở được: 54 khối 
 • Trọng tải xe: 7.355 kg
 • Trọng lượng tổng khi có hàng: 15.100 kg

XE TẢI 10 TẤN

xe tải 10 tấn

Thông Số Chi Tiết Xe Tải 10 Tấn

 • Kích thước thùng xe: ( 2,35m x 2,45m x 9,5m )
 • Trọng tải cho phép: 9.850 kg
 • Khối lượng chở được: 53 khối 
 • Trọng tải xe: 7.155 kg
 • Trọng lượng tổng khi có hàng: 17.050 kg

XE TẢI 15 TẤN ( Xe 3 Chân )

xe tải 15 tấn

Thông Số Chi Tiết Xe Tải 15 Tấn

 • Kích thước thùng xe: ( 2,35m x 2,45m x 9,5m )
 • Trọng tải cho phép: 15.000 kg
 • Khối lượng chở được: 53 khối 
 • Trọng tải xe: 10.050 kg
 • Trọng lượng tổng khi có hàng: 25.050 kg

XE TẢI 18 TẤN ( Xe 4 Chân )

xe tải 18 tấn

Thông Số Chi Tiết Xe Tải 18 Tấn

 • Kích thước thùng xe: ( 2,35m x 2,50m x 9,5m )
 • Trọng tải cho phép: 18.000 kg
 • Khối lượng chở được: 55,8 khối 
 • Trọng tải xe: 12.500 kg
 • Trọng lượng tổng khi có hàng: 30.500 kg

XE TẢI 20 TẤN ( Xe 5 Chân )

xe tải 20 tấn ( xe 5 chân )

0911.752.756

Thông Số Chi Tiết Xe Tải 20 Tấn

 • Kích thước thùng xe: ( 2,35m x 2,50m x 10m )
 • Trọng tải cho phép: 20.000 kg
 • Khối lượng chở được: 58,7 khối 
 • Trọng tải xe: 13.500 kg
 • Trọng lượng tổng khi có hàng: 33.500 kg


ZALO

Đánh Giá Cho Trọng Tấn !