Chuyển hàng Quảng Ngãi đi đặc khu Vân Đồn

 Chuyển hàng Quảng Ngãi đi đặc khu Vân Đồn

Chuyển hàng Quảng Ngãi đi đặc khu Vân Đồn là tuyến chủ lực của công ty vận tải Trọng Tấn. Vân Đồn là một trong ba đặc khu kinh tế mới , cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cấp mở rộng, nên hiện nay việc vận chuyển hàng từ Quảng Ngãi đi đặc …

 Chuyển hàng Quảng Ngãi đi đặc khu Vân Đồn Read More »