Hợp Đồng Thu Gom Vận Chuyển Xử Lý Rác Thải Cập Nhật 2023 

Hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải là gì?

Các bên tham gia hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải

Bên A: Bên A đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về môi trường và rác thải tại địa phương, chẳng hạn như Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các cấp. 

 • Bên A có trách nhiệm lập kế hoạch, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn.
 •  Vai trò của Bên A là đảm bảo rằng các hoạt động liên quan đến quản lý rác thải tuân thủ các quy định và quy tắc pháp luật về môi trường và rác thải.

Bên B: Bên B là đơn vị được Bên A ủy quyền hoặc chọn lựa thông qua quá trình đấu thầu để thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Đây có thể là một công ty môi trường hoặc công ty cổ phần xử lý rác thải. 

 • Bên B có trách nhiệm cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo yêu cầu của Bên A và tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường và rác thải. 
 • Nhiệm vụ của Bên B bao gồm thu gom rác thải từ Bên C và vận chuyển nó đến các cơ sở xử lý rác thải một cách an toàn và hiệu quả.

Bên C: Bên C đại diện cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp sinh ra rác thải tại khu vực được Bên B phục vụ.

 • Bên C có trách nhiệm phân loại, bảo quản và giao rác thải cho Bên B theo đúng quy cách và thời gian quy định. Việc phân loại rác thải đúng cách giúp tối ưu hóa quá trình xử lý và tái chế, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. 
 • Bên C có trách nhiệm đóng góp tích cực vào quá trình quản lý và xử lý rác thải bằng cách thực hiện các biện pháp hợp lý để giảm thiểu khối lượng rác thải và thúc đẩy sử dụng tái chế và tái sử dụng
hop dong thu gom van chuyen xu ly rac thai
hop dong thu gom van chuyen xu ly rac thai

Các loại rác thải được áp dụng hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải

1. Rác thải sinh hoạt: Đây là loại rác thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân, tổ chức và doanh nghiệp tại các khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch. Rác thải sinh hoạt bao gồm các loại như rác thải hữu cơ (vỏ trái cây, xương cá, lá cây…), rác thải vô cơ (giấy, nhựa, kim loại, kính…), rác thải nguy hiểm (pin, bóng đèn huỳnh quang, thuốc…).

2. Rác thải y tế: Đây là loại rác thải phát sinh từ các hoạt động y tế và dịch vụ y tế. Rác thải y tế bao gồm các loại như rác thải nhiễm khuẩn (bông gạc, băng cá nhân, kim tiêm…), rác thải cắt cụt (mô bệnh phẩm, mô thai…), rác thải hóa chất (thuốc nhuộm, dung môi…), rác thải dược phẩm (thuốc hết hạn, bao bì thuốc…).

3. Rác thải công nghiệp: Đây là loại rác thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất công nghiệp. Rác thải công nghiệp bao gồm các loại như rác thải nguyên liệu (vỏ cây cao su, vỏ quả dừa…), rác thải sản phẩm (phế liệu kim loại, phế liệu nhựa…), rác thải phụ phẩm (bùn than, tro xỉ…), rác thải nguy hiểm (hóa chất, dung môi…).

Các loại rác thải khác như rác thải nông nghiệp, rác thải khai khoáng và rác thải xây dựng không được áp dụng hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải mà phải tuân theo các quy định riêng biệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Việc áp dụng hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải giúp đảm bảo việc quản lý rác thải được thực hiện một cách khoa học, an toàn và bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo sức khỏe và an ninh của con người.

Các công ty vận chuyển hàng có thể đảm nhận nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải từ các khu vực khác nhau và đưa chúng đến các cơ sở xử lý rác thải. Việc áp dụng hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải giúp đảm bảo rằng quá trình vận chuyển hàng không chỉ tạo ra lợi ích kinh tế mà còn đảm bảo tính bền vững và bảo vệ môi trường.

Hiện nay, Trọng Tấn có cung cấp các dịch vụ Vận Chuyển Hàng Đi Lạng Sơn , Vận Chuyển Hàng Hải Phòng , Vận Chuyển Hàng Đi Huế , Vận Chuyển Hàng Đi Vũng Tàu . Tìm hiểu ngay Giá Vận Chuyển 63 Tỉnh nếu bạn quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.

hop dong thu gom van chuyen xu ly rac thai
hop dong thu gom van chuyen xu ly rac thai

Các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải 

Luật bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải

Luật bảo vệ môi trường là luật cơ bản quy định về các nguyên tắc, chính sách, nhiệm vụ và quyền hạn của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ môi trường. Đây là một trong những văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải. Sau đây là một số điểm quan trọng trong Luật bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan:

1. Luật bảo vệ môi trường: Luật này được Quốc hội thông qua vào ngày 23 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Đây là luật cơ bản quy định về bảo vệ môi trường và có 20 chương và 171 điều.

2. Điều 3: Quy định về nguyên tắc “Người sinh ra rác thải phải chịu trách nhiệm xử lý rác thải”. Điều này đặt trách nhiệm cho người dân và các tổ chức cá nhân trong việc xử lý rác thải mà họ sinh ra.

3. Điều 4: Quy định về chính sách “Khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý rác thải”. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường liên quan đến rác thải.

4. Điều 5: Quy định về mục tiêu bảo vệ môi trường, bao gồm giảm thiểu lượng rác thải sinh ra, tăng tỷ lệ tái sử dụng và tái chế rác thải, và xử lý rác thải một cách an toàn.

5. Điều 6: Quy định về nhiệm vụ của nhà nước trong việc quản lý thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý rác thải.

6. Điều 7: Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ môi trường. Điều này bao gồm quyền ký kết hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải với đơn vị cung cấp dịch vụ môi trường, cũng như nghĩa vụ phân loại, bảo quản và giao rác thải theo quy định.

7. Điều 8: Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc ban hành các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quy trình kỹ thuật và quy phạm kỹ thuật liên quan đến thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý rác thải.

8. Điều 9: Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh, cấp huyện trong việc thực hiện quản lý, giám sát và kiểm tra việc thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý rác thải.

Ngoài ra, nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác cũng liên quan đến bảo vệ môi trường và quản lý rác thải tại Việt Nam, bao gồm:

 • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý rác thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định phân loại một số loại rác thải và thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.
 • Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quản lý rác thải ở đô thị trên cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Các văn bản quy phạm pháp luật này cùng với Luật bảo vệ môi trường tạo nền tảng pháp lý cho việc bảo vệ môi trường và quản lý rác thải tại Việt Nam. Qua đó, nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện các quy định này để đảm bảo bảo vệ môi trường và xây dựng một xã hội bền vững hơn.

Qua việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật và Luật bảo vệ môi trường, việc vận chuyển hàng sẽ được thực hiện một cách hợp pháp và có sự chú trọng đến việc bảo vệ môi trường. Trọng Tấn hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân theo các văn quan quy phạm này và luôn thực hiện đầy đủ các điều luật trên tất cả các tuyến đường mà công ty cung cấp dịch vụ như Vận Chuyển HCM – Đà Nẵng , Vận Chuyển HCM – Nha Trang , Vận Chuyển HCM – Cần Thơ , Chuyển Hàng Hà Nội đi Cần Thơ , Vận Chuyển Hàng TPHCM – Hà Nội

hop dong thu gom van chuyen xu ly rac thai
hop dong thu gom van chuyen xu ly rac thai

Các biện pháp xử lý vi phạm trong hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải

Các biện pháp xử lý vi phạm trong hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải có thể được chia thành hai loại chính: biện pháp dân sự và biện pháp hành chính.

Biện pháp dân sự:

 • Chấm dứt hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải: Đây là biện pháp kết thúc hiệu lực của hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải khi có một bên vi phạm nghiêm trọng hoặc tái diễn các điều khoản và điều kiện của hợp đồng. Bên chấm dứt hợp đồng hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải có quyền yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại nếu có.
 • Đình chỉ hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải: Đây là biện pháp tạm ngừng thực hiện hợp đồng khi có một bên vi phạm nhẹ hoặc không ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu của hợp đồng. Bên đình chỉ hợp đồng có quyền yêu cầu bên vi phạm khắc phục vi phạm trong thời hạn nhất định.
 • Điều chỉnh hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải: Đây là biện pháp thay đổi một số nội dung của hợp đồng khi có sự thay đổi của các điều kiện kinh tế, kỹ thuật hoặc môi trường ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải. Bên điều chỉnh hợp đồng phải có sự đồng ý của bên kia và không làm thay đổi mục tiêu của hợp đồng.
 • Bồi thường thiệt hại: Đây là biện pháp bắt bên vi phạm trả cho bên bị vi phạm một khoản tiền nhằm bù đắp cho những thiệt hại về tài sản hoặc về danh dự, uy tín của bên bị vi phạm. Bồi thường thiệt hại được tính theo mức thực tế hoặc theo quy định của hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải hoặc của pháp luật.

Biện pháp hành chính:

 • Phạt tiền: Đây là biện pháp bắt bên vi phạm nộp cho nhà nước một khoản tiền nhằm răn đe và cảnh cáo bên vi phạm. Mức phạt tiền được quy định theo từng loại vi phạm và từng loại rác thải trong các quy định pháp luật liên quan.
 • Tước giấy phép hoặc giấy chứng nhận: Đây là biện pháp thu hồi giấy phép hoặc giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải của bên vi phạm.
 • Tịch thu rác thải hoặc thiết bị: Đây là biện pháp tạm giữ hoặc thu hồi vĩnh viễn rác thải hoặc thiết bị liên quan đến hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải của bên vi phạm.
 • Buộc khắc phục hậu quả: Đây là biện pháp bắt bên vi phạm thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu do vi phạm gây ra cho môi trường và cộng đồng
hop dong thu gom van chuyen xu ly rac thai
hop dong thu gom van chuyen xu ly rac thai

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải

Khi soạn thảo hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải, bạn có thể tuân thủ các bước sau để đảm bảo hợp đồng được viết rõ ràng, chi tiết và phù hợp với nhu cầu của cả hai bên:

Bước 1: Tiêu đề và thông tin cơ bản

Bắt đầu bằng việc đặt tiêu đề cho hợp đồng, ví dụ: “Hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải” và ghi rõ ngày ký hợp đồng. Tiếp theo, thông tin cơ bản về các bên gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên hệ.

Bước 2: Định nghĩa các thuật ngữ

Giải thích và định nghĩa một số thuật ngữ liên quan trong hợp đồng, như “Rác thải”, “Thu gom”, “Vận chuyển” và “Xử lý”. Điều này giúp đảm bảo cả hai bên hiểu rõ ý nghĩa và phạm vi của các thuật ngữ này trong hợp đồng.

Bước 3: Mô tả công việc

Liệt kê các nhiệm vụ cụ thể mà bên thứ hai (nhà thầu) sẽ thực hiện, bao gồm thu gom rác thải từ các điểm thu gom chỉ định, vận chuyển rác thải đến các cơ sở xử lý được phê duyệt và thực hiện các quy trình xử lý rác thải theo quy định.

Bước 4: Yêu cầu công việc

 • Xác định các yêu cầu công việc mà bên thầu phải tuân thủ, bao gồm:
 • Đảm bảo việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải được thực hiện đúng thời hạn và theo quy trình quy định.
 • Tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
 • Cung cấp báo cáo định kỳ về số lượng rác thải đã thu gom, vận chuyển và xử lý.
 • Đảm bảo rằng các phương tiện vận chuyển và thiết bị sử dụng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và môi trường.

Bước 5: Thanh toán

Xác định các điều khoản và điều kiện thanh toán, bao gồm mức giá, phương thức thanh toán và thời gian thanh toán. Đảm bảo rằng các điều khoản thanh toán được thỏa thuận rõ ràng và công bằng cho cả hai bên.

Bước 6: Bảo hiểm

Yêu cầu bên thầu mua bảo hiểm cho các hoạt động liên quan đến hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải, bao gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm tai nạn lao động. Xác định trách nhiệm bảo hiểm của mỗi bên trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc thiệt hại.

Bước 7: Thay đổi và chấm dứt hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải: Cung cấp các điều khoản về việc thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng. Bao gồm quy định về việc thông báo trước, tiến trình đàm phán và các trường hợp mà một bên có thể chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo trước.

Bước 8: Giải quyết tranh chấp

Xác định quy trình giải quyết tranh chấp trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải. Có thể đưa ra yêu cầu phải thông báo trước và tiến hành đàm phán hòa giải trước khi sử dụng các phương pháp giải quyết tranh chấp khác.

Bước 9: Điều khoản pháp lý

Thêm vào hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải các điều khoản pháp lý, bao gồm sự thụ đầu từ, toàn vẹn hợp đồng, quyền và nghĩa vụ pháp lý của cả hai bên.

Bước 10: Ký và công chứng

Cuối cùng, đảm bảo rằng các bên ký vào hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải và công chứng (nếu cần thiết) để hợp đồng có hiệu lực pháp lý.

Lưu ý: Đây chỉ là một hướng dẫn tổng quát để soạn thảo hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Mỗi hợp đồng có thể có các yêu cầu và điều khoản riêng, do đó, hãy đảm bảo tư vấn với một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo rằng hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý rác thải của bạn tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và phù hợp với tình huống cụ thể của bạn.

hop dong thu gom van chuyen xu ly rac thai
Đánh Giá Cho Trọng Tấn !