Hình Ảnh Hoạt Động Xã Hội

Thực hiện chương trình công tác xã hội quý I năm 2018,  từ 24 tháng 01 đến 28 tháng 01, tức 24 đến 28 tết giáp ngọ năm 2019. Ban lãnh đạo công Công ty TNHH DV – Vận Tải Trọng Tấn đã đến thăm và chúc tết cho 25 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt khó khăn
TẶNG QUÀ TẾT CHO BÀ CON VÙNG XA TẶNG QUÀ TẾT CHO ĐỒNG BÀO VÙNG XA TẶNG QUÀ TẾT CHO ĐỒNG BÀO VÙNG XATẶNG QUÀ TẾT CHO ĐỒNG BÀO VÙNG XAPHÁT QUÀ TỪ THIỆNPHÁT QUÀ TẾT TỪ THIỆNPHÁT QUÀ TẾT TỪ THIỆNPHÁT QUÀ TẾT TỪ THIỆNPHÁT QUÀ TẾT TỪ THIỆN

Scroll to Top