ĐẶNG VĂN TƯỞNG | Trưởng Phòng Chi Nhánh

ĐẶNG VĂN TƯỞNG

Chức Vụ: Quản Lý

Điện Thoại: 0941 977 577 (Zalo)

Mail: vantuongtta@gmail.com

Face Book: Tưởng Vận Tải

Hotlien: 0941 977 577

TRƯỞNG PHÒNG CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Mục Tiêu Nghề Nghiệp

Người quản lý xuất sắc nhất hệ thống năm tới

Nắm bắt toàn bộ thị trường vận tải và phát triển kinh doanh của hệ thống sale bằng nhiều phương pháp.

Kinh Nghiệm Làm Việc

Làm trưởng phòng Chi Nhánh Bình Dương và phát triển Kinh Doanh cho chi nhánh tại Công Ty TNHH DV Vận Tải Trọng Tấn từ năm 5/2015 đến hiện tại.

Thu thập các thông tin từ thị trường vận tải, triển khai các chiến lượt kinh doanh online.

Đảm bảo doanh số tăng trưởng qua từng quý hoạt động của chi nhánh. 

Quản lý hoạt động bán hàng và kinh doanh của chi nhánh 

Xây dựng, đào tạo, giám sát công việc va chịu trách nhiệm về hoạt động của toàn bộ nhân viên thuộc chi nhánh.

Trách Nhiệm Với Công Việc

Thực hiện viêc tuyển dụng va đào tạo nhận viên tại chi nhánh Bình Dương.

Giám sát và phát triển toàn bộ việc kinh doanh của Chi nhánh

Chịu trách nhiệm về việc bán hàng của chi nhánh mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty. 

Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bán hàng của chi nhánh Bình Dương.

Thành Tích Hoàn Thành

Thiết lập mối quan hệ với nhiều đối tác lớn.

Mang lại doanh sô bán hàng cao nhất trong tất cả các chi nhánh trong nhiều năm qua.

Đao tạo được hơn 10 nhân viên kinh doanh thành thạo bán hàng cho chi nhánh.

Là người bán hàng xuất sắc nhất hệ thống trong suốt hơn 7 năm qua.

Các Dự Án Đạt Được

Là đối tác chiến lượt của orion trong nhiều năm qua

Là nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển chính nhà máy Giấy NTPM Việt nam

Là nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng toàn quốc cho nhà máy bột mi JC Food Toàn Cầu

Đánh Giá Cho Trọng Tấn !