Trang web Vận Tải Trọng Tấn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và duy trì tính bảo mật của dữ liệu thông tin liên quan đến khách hàng. Dưới đây là các chính sách bảo mật của Vận Tải Trọng Tấn

 1. Thu thập thông tin cá nhân:

  Vận Tải Trọng Tấn chỉ thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng khi khách hàng cung cấp thông tin đó trực tiếp cho Vận Tải Trọng Tấn hoặc khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Vận Tải Trọng Tấn

 2. Sử dụng thông tin cá nhân:

  Vận Tải Trọng Tấn sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng. Vận Tải Trọng Tấn không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc khi pháp luật yêu cầu.

 3. Bảo mật thông tin cá nhân:

  Vận Tải Trọng Tấn đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách sử dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng chỉ những nhân viên được ủy quyền có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của khách hàng.

 4. Quyền của khách hàng:

  Khách hàng có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình và yêu cầu Vận Tải Trọng Tấn sửa đổi hoặc xoá thông tin đó nếu thông tin đó không chính xác hoặc không còn cần thiết cho mục đích ban đầu.

 5. Liên hệ:

  Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật của Vận Tải Trọng Tấn, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Trang web Vận Tải Trọng Tấn cam kết tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và sẽ cập nhật chính sách bảo mật theo thời gian để đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với các quy định pháp luật mới nhất.

 1. Sử dụng cookies:

  Vận Tải Trọng Tấn sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm sử dụng của khách hàng trên trang web của chúng tôi. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của khách hàng khi truy cập trang web của chúng tôi. Cookies cho phép Vận Tải Trọng Tấn thu thập thông tin về cách khách hàng sử dụng trang web và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Khách hàng có thể tùy chọn từ chối sử dụng cookies trên trình duyệt của mình, tuy nhiên điều này có thể làm giảm khả năng truy cập và sử dụng trang web của khách hàng.

 2. Cập nhật chính sách bảo mật:

  Vận Tải Trọng Tấn có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình để phản ánh các thay đổi trong các quy định pháp luật và thực tiễn của chúng tôi. Vận Tải Trọng Tấn khuyến khích khách hàng xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi thường xuyên để được cập nhật về các thay đổi mới nhất. Việc tiếp tục sử dụng trang web của Vận Tải Trọng Tấn sau khi các thay đổi được áp dụng đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý với các điều khoản và điều kiện mới nhất của chính sách bảo mật.

 3. Bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em:

  Trang web của Vận Tải Trọng Tấn không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi và chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ của một đứa trẻ dưới 13 tuổi và biết rằng đứa trẻ đã cung cấp thông tin cá nhân cho Vận Tải Trọng Tấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xoá thông tin đó.

Đó là tất cả những chính sách bảo mật của Vận Tải Trọng Tấn. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu thông tin liên quan đến khách hàng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật của CHUYỂN NHÀ TRỌNG TẤN, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

 1. Thông tin liên lạc:

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật của Vận Tải Trọng Tấn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: doantta@gmail.com hoặc số điện thoại 19002051 (có phí cước gọi).

 2. Các điều khoản khác:

  Các điều khoản khác của Vận Tải Trọng Tấn, bao gồm các điều khoản về sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, cũng được áp dụng đồng thời với chính sách bảo mật này.

 3. Hiệu lực của chính sách bảo mật:

  Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày được công bố trên trang web của Vận Tải Trọng Tấn và sẽ được áp dụng cho mọi thông tin cá nhân mà Vận Tải Trọng Tấn thu thập từ ngày đó trở đi.

 4. Giải quyết tranh chấp:

  Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến chính sách bảo mật của Vận Tải Trọng Tấn, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết một cách hòa bình và hợp tác với khách hàng để giải quyết vấn đề. Trong trường hợp không thể giải quyết, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đó là tất cả các điều khoản và chính sách bảo mật của Vận Tải Trọng Tấn. Chúng tôi luôn đặt sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng lên hàng đầu và cam kết tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn bảo vệ thông tin cá nhân.

 1. Thông tin cập nhật:

  Chính sách bảo mật của Vận Tải Trọng Tấn có thể được cập nhật và thay đổi bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra chính sách này thường xuyên để cập nhật các thay đổi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi sau khi chính sách bảo mật được cập nhật, có nghĩa là bạn đã đồng ý với các thay đổi đó.

 2. Điều khoản đặc biệt cho người dùng dưới 16 tuổi:

  Vận Tải Trọng Tấn không thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng dưới 16 tuổi. Nếu bạn là người dưới 16 tuổi, bạn chỉ được sử dụng trang web và dịch vụ của Vận Tải Trọng Tấn nếu có sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ.

 3. Điều khoản đặc biệt cho khách hàng nước ngoài:

  Nếu bạn là khách hàng nước ngoài, việc sử dụng trang web và dịch vụ của Vận Tải Trọng Tấn có nghĩa là bạn đồng ý cho phép CHUYỂN NHÀ TRỌNG TẤN thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật này.

 4. Điều khoản đặc biệt cho người dùng truy cập từ Châu Âu:

  Nếu bạn là người dùng truy cập từ Châu Âu, việc sử dụng trang web và dịch vụ của Vận Tải Trọng Tấn có nghĩa là bạn đồng ý cho phép Vận Tải Trọng Tấn thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật này và các quy định của Nghị định về Bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu (GDPR).

 5. Điều khoản chấm dứt:

  Vận Tải Trọng Tấn có quyền chấm dứt chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng nào của trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

 6. Liên hệ:

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại nào về chính sách bảo mật của Vận Tải Trọng Tấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

 7. Hiểu rõ chính sách bảo mật của CHUYỂN NHÀ TRỌNG TẤN:

  Trong quá trình sử dụng trang web và dịch vụ của Vận Tải Trọng Tấn, bạn đồng ý tuân thủ chính sách bảo mật này và hiểu rõ những điều khoản và điều kiện được quy định trong chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách bảo mật này, bạn nên ngừng sử dụng trang web và dịch vụ của Vận Tải Trọng Tấn

 8. Thỏa thuận:

  Việc sử dụng trang web và dịch vụ của Vận Tải Trọng Tấn có nghĩa là bạn đã đồng ý và thỏa thuận với các điều khoản và điều kiện được quy định trong chính sách bảo mật này.