Khoảng Cách

Các Cửa Khẩu Việt Nam-Campuchia

Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh): Cửa khẩu Mộc Bài nằm ở phía tây [...]

Khoảng Cách Đến Các Của Khẩu Biên Giới Việt Nam – Lào

Cửa khẩu Pơ Y (tỉnh Kon Tum) Từ thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) [...]

Khoảng Cách Đến Các Cửa Khẩu Trung Quốc

Cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh): Cửa khẩu Móng Cái nằm về phía đông [...]