CTy TRỌNG TẤN tặng 35.000.000 cho bà con nghèo ở Mũi Dụi

Thực hiện chương trình công tác xã hội quý I năm 2014,  từ 24 tháng 01 đến 28 tháng 01, tức 24 đến 28 tết giáp ngọ năm 2014. Ban lãnh đạo …

CTy TRỌNG TẤN tặng 35.000.000 cho bà con nghèo ở Mũi Dụi Chi Tiết Dịch Vụ »